dinsdag 10 december 2013


8 september 2013:

Het Kröller-Müller Museum - Otterlo

Vincent van Gogh.
(Zundert 1853-1890 Auvvers-sur Oise)

Tree trunks in the grass Saint-Remy, late April 1890


Geen opmerkingen: